توسعه و خدمت رضوی،معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
روش های ایجاد انگیزش در کارکنان سازمان
مهمترین سرمایه ارزشمند هر سازمان، نیروی انسانی آن سازمان می باشد لذا یک مدیریت خوب باید در جهت حفظ، نگهداری و ارتقا این سرمایه ارزشمند بکوشد. ازجمله مواردی که مدیران در راستای برآورده شدن هدف مذکور باید بدانند، مدیریت انگیزش است.
1396/7/15 شنبه
مدیریت منابع انسانی در سازمان های کوچک
اگر چه بیشتر دانش ما درباره ی مباحث سنتی منابع انسانی(کارمندیابی، جبران خدمات، ارزیابی) در سازمان های بزرگ می توانند در سازمانهای کوچک نیز بکار روند، بااین حال شواهد نشان می دهد که سازمان های کوچک تفاوت هایی دارند و مدیریت افراد درون آن طرح واضحی مانند سازمان های بزرگ ندارند.
1396/6/29 چهارشنبه
مدیریت فرهنگی و فرهنگ سازمانی
فرهنگ و مدیریت فرهنگی از جمله مواردی است که محور و زیربنای اساسی توسعه اقتصادی پایدار محسوب می شود. فرهنگ، به عنوان مجموعه باورها، نگرش ها و اعتقادهای قلبی یک گروه و جامعه، تشکیل دهنده شیوه زندگی آنها است.
1396/6/29 چهارشنبه
مروری بر رضایت شغلی و عوامل موثر برآن (مدیریت منابع انسانی)
نیروی انسانی، از جمله مهمترین و ارزشمندترین منابع و سرمایه های یک سازمان به شمار می رود که لیه افراد سارمان در سطوح مختلف شغلی را در بر می گیرد.
1396/6/15 چهارشنبه
سازمان های یاددهنده
با توجه به اهمیت این موضوع برای توسعه سازمانی، در این مقاله به بررسی سازمان یاددهنده پرداخته‌ایم. سازمان‌های یاددهنده با توسعه موثر مهارت‌های رهبری در کارکنانشان، به طور مداوم خود را بهبود می‌بخشند. رهبران باتجربه آموزش را سرلوحه کار قرار می‌دهند و به یادگیری و یاددهی مشتاق هستند.
1396/2/6 چهارشنبه
بررسی چالش‌های طراحی و استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در آستان قدس رضوی
نظام بودجه ریزی عملیاتی بعنوان یک نظام مدیریتی برای ارتقای کارایی و اثر بخشی و صرفه اقتصادی در مصرف مورد توجه جدی دولت ها سازمان ها و نهادها در سطوح ملی و محلی بوده است. در این نظام اعتبارات بودجه ای بر مبنای عملکرد واحدهای سازمان در راستای تولید خروجی ها (محصولات و خدمات) یا همان اهداف کوتاه مدت و یا دستیابی به پیامدها و یا همان اهداف بلند مدت، تخصیص می یابد و بدین ترتیب سازمان به سمت افزایش شفافیت در نحوه مصرف منابع برای انجام فعالیت ها، تولید خروجی ها و دستیابی به اهداف و استراتژی ها و نیز پاسخگویی بیشتر سوق می دهد.
1396/2/6 چهارشنبه
1234>>>
نسخه قابل چاپ
تعداد بازديد اين صفحه: 15524