خبــــر اول

امام جواد(ع) می فرمایند:
تواضع و فروتنى زينت‌بخش علم و دانش است، ادب داشتن و اخلاق نيک زينت‌بخش عقل مى‌باشد، خوش‌رویى با افراد زينت‌بخش حلم و بردبارى است.

توصیه های امام رضا(ع) به روزه داران

روزه داری آثار و فواید جسمی و روحی فراوانی برای روزه دار دارد و همراه با حکمت و مصلحت الهی است. امام رضا (ع) حکمت روزه گرفتن و علت واجب شدن آن بر مردم را درک درد گرسنگی و تشنگی دانسته تا بنده، ذلیل، متضرع و صابر شده و بیاد شدائد آخرت بیافتد.

تاملی در تاثیر ماه مبارک رمضان بر سبک زندگی

سبک زندگی دینی به معنی پدید آمدن الگوهایی است که مبتنی بر مبانی دینی باشد. در هر فرهنگی که مبتنی بر دین و مذهب (الهی) بنا شده باشد ما به صورت عینی می‌توانیم این الگو‌ها را مشاهده کنیم.

ماه رمضان، ماه ضیافت الهی

نسیم خنک و سعادت بخشی میخواهد بوزد و آن ماه مبارک رمضان است آماده باشید که فرمود: «قد أقبل إلیکم شَهر الله» ماه مبارک رمضان دارد می آید او به شما رو کرده است این برای شما اقبالی است این ماه، ماه خداست خب همه ماه ها ماه خداست. رمضان، موسم عبادت و شستشوی جان در نهر پاك روزه داری است.