مدیریت توسعه و نوسازی

خبرهای روز
ارسال 9 هزار طرح به نظام پیشنهادات
رئیس گروه بهبود روش ها و توسعه فناوری اذعان داشت: از ابتدای فعالیت نظام پیشنهادات در مجموعه سازمان مرکزی آستان قدس رضوی تا به حال حدود 9 هزار طرح و ایده از سوی همکاران به این مجموعه ارسال شده است.
رئیس گروه بهبود روش ها و توسعه فناوری اذعان داشت: از ابتدای فعالیت نظام پیشنهادات در مجموعه سازمان مرکزی آستان قدس رضوی تا به حال حدود 9 هزار طرح و ایده از سوی همکاران به این مجموعه ارسال شده است.
آیین نامه نظام آموزش منابع انسانی در معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی تدوین گردید.
کارشناس برنامه ریزی و تجهیز منابع انسانی مدیریت توسعه و نوسازی اداری آستان قدس رضوی، از تدوین آیین نامه جذب و به کارگیری منابع انسانی آستان قدس رضوی و موسسات وابسته آن خبر داد.
مدیر توسعه و نوسازی اداری آستان قدس رضوی در حاشیه همایش خانواده رضوی مظهر مهربانی و عاطفه اسلامی که با استقبال گسترده همکاران و خانواده های آنان مواجه شد ؛ گفت، به منظور اطلاع رسانی شفاف و بهنگام برنامه ها، بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت نشریه همکار و پرتال معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی از اولویتهای کاری این مدیریت است.
هشتادمین جلسه کمیته بررسی پیشنهادات برابر دستور العمل اجرایی جدید و بر اساس سیستم امتیازی با هدف معرفی بهترین پیشنهاد دهندگان در سازمان مرکزی و موسسات وابسته با حضور اعضای جلسه کمیته در محل مدیریت توسعه و نوسازی اداری تشکیل شد.
مقالات
ویژه
پروژه‌ها
گزارشات
  • گزارش روند کوچک سازی نیروی انسانی در سازمان مرکزی آستان قدس رضوی

    به کارگیری نیرو (رسمی- پیمانی- خریدخدمت) در سازمان مرکزی آستان قدس رضوی طی سال های 1380 تا 1389، روندی نزولی داشته است. این روند طی سالهای 1380 تا 1389 به میزان 11 درصد کاهش داشته است و از تعداد 2045 نفر در سال 1380 به 1823 نفر در انتهای سال 1389 رسیده است.
  • آشنایی با طرح 501 چشم انداز : برنامه جامع منابع انسانی آستان قدس رضوی

    محققان و اندیشمندان مدیریت بر این باورند که کارکنان مهمترین منبع مزیت رقابتی سازمان هستند. آن-ها معتقدند که منابع انسانی به دلیل کمیابی، ارزشمندی، جانشین‌ناپذیری و تقلید ناپذیری، بسیار با اهمیت است
  • گزارش برگزاری آزمون استخدامی اردیبهشت 1392

    آستان قدس رضوی در سایه انوار قدسی امام هشتم (ع) و حمایت مدیریت محترم عالی سازمان در راستای جذب نیروهای شایسته خدمت در آستان مقدس حضرت رضا (ع) مطابق با سند چشم انداز، قادر به برنامه ریزی و اجرای آزمون های استخدامی با کیفیت مطلوب در حداقل زمان ممکن ، با هر میزان داوطلب شرکت کننده به صورت جامع و متمرکز برای سازمان مرکزی آستان قدس رضوی و سایر موسسات وابسته می باشد.
پروژه ها
سیستم مدیریت کیفیت با هدف ارتقا سطح کیفی فرایندها و تامین رضایت ذینفعان سازمان از سال 1382 در حوزه معاونت توسعه مدیریت و پشتیانی اغازو در ادامه کلیه حوزه های تابعه سازمان مرکزی را شامل گردید . جهت استقرار سیستم مزبور اقدام به تشکیل 47 کمیته فرعی بهبود با 250 نفر عضو شد ...
سیستم مدیریت کیفیت با هدف ارتقا سطح کیفی فرایندها و تامین رضایت ذینفعان سازمان از سال 1382 در حوزه معاونت توسعه مدیریت و پشتیانی اغازو در ادامه کلیه حوزه های تابعه سازمان مرکزی را شامل گردید . جهت استقرار سیستم مزبور اقدام به تشکیل 47 کمیته فرعی بهبود با 250 نفر عضو شد ...
سیستم مدیریت کیفیت