مدیریت مرکز آموزش

خبرهای روز
دوره آموزشی دانستنی های اطفاء حریق برگزار شد
در دوره کوتاه مدت آموزشِی دانستنی های اطقاء حریق که در محل مجتمع دامپروری چناران برگزار شد ، مدرس دوره، مجاورت مواد سوختنی ، اکسیژن و گرما را سه ضلع مثلت هر حادثه آتش سوزی عنوان کرد.
در دوره کوتاه مدت آموزشِی دانستنی های اطقاء حریق که در محل مجتمع دامپروری چناران برگزار شد ، مدرس دوره، مجاورت مواد سوختنی ، اکسیژن و گرما را سه ضلع مثلت هر حادثه آتش سوزی عنوان کرد.
معاون فرهنگی سپاه در ویژه برنامه «بصیرت و امت» گفت: رأفت و روشنگری مقام معظم رهبری جریان فتنه را خنثی کرد.
مدیر مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان آستان قدس رضوی گفت: مهترین مبنا در سازمان توجه به مبانی اخلاق اداری، تصحیح بینش کارکنان و بسامان آوردن نوع نگاه آنان به وظایفشان است.
کار و فعالیت سالم اقتصادی در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران از ارزش والایی برخوردار است و قانون قلمرو و حاکمیت و موارد مشمول آن را معین نموده است.
همایش ها
اطلاعیه ها
یادداشت ها
فعالیت ها
پروژه ها
امروز نیازمند افرادی هستیم که در تمام مسائل دینی صاحب نظر باشند.
امروز نیازمند افرادی هستیم که در تمام مسائل دینی صاحب نظر باشند.