توسعه و خدمت رضوی،معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
برنامه هفتگي مركز آموزش ضمن خدمت از تاریخ 97/02/29 لغايت 97/03/03
به اطلاع همکاران محترم می رساند برنامه اجرايي برنامه هاي آموزشي مديريت مركز آموزش ضمن خدمت كاركنان به شرح ذيل از روز شنبه مورخ 97/02/29 لغايت پنجشنبه 97/03/03 به شرح جدول زیر اعلام می گردد.
1397/3/1 سه‌شنبه
برنامه هفتگي مديريت مركز آموزش ضمن خدمت از تاریخ 97/02/08 لغايت 97/02/13
به اطلاع همکاران محترم می رساند برنامه اجرايي برنامه هاي آموزشي مديريت مركز آموزش ضمن خدمت كاركنان به شرح ذيل از روز شنبه مورخ 97/02/08 لغايت پنجشنبه 97/02/13 به شرح جدول زیر اعلام می گردد.
1397/2/9 يكشنبه
برنامه هفتگي مديريت مركز آموزش از تاریخ 96/10/30 لغايت 96/11/05
به اطلاع همکاران محترم می رساند برنامه اجرايي دوره هاي كوتاه مدت آموزشي مديريت مركز آموزش ضمن خدمت كاركنان به شرح ذيل از روز شنبه مورخ 96/10/30 لغايت پنجشنبه 96/11/05 به شرح جدول ذیل تقدیم است.
1396/11/9 دوشنبه
برنامه هفتگي مديريت مركز آموزش از تاریخ 96/10/16 لغايت 96/10/21
به اطلاع همکاران محترم می رساند برنامه اجرايي دوره هاي كوتاه مدت آموزشي مديريت مركز آموزش ضمن خدمت كاركنان به شرح ذيل از روز شنبه مورخ 96/10/16 لغايت پنجشنبه 96/10/21 به شرح جدول ذیل تقدیم است.
1396/10/21 پنجشنبه
اعلام برگزاري دوره آموزشي آشنايي با آستان قدس رضوي
به اطلاع همکاران محترم می رساند مدیریت مرکز آموزش ضمن خدمت در نظر دارد دوره آموزش تخصصي «آشنايي با آستان قدس رضوي» جهت همكاران درج شده در ليست پيوست از تاريخ 96/10/06 روزهاي چهارشنبه از ساعت 15/30 الي 19/30 به مدت 20 ساعت در محل خیابان كوهسنگي 6 برگزار نماید. شایان ذکر است دوره فوق از دوره هاي طرح جامع آموزش كاركنان مي باشد.
1396/10/2 شنبه
123456>>>
نسخه قابل چاپ
تعداد بازديد اين صفحه: 5706