توسعه و خدمت رضوی،معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
برنامه هفتگي مركز آموزش ضمن خدمت از شنبه مورخ 98/03/25لغايت پنجشنبه مورخ 98/03/30
به اطلاع همکاران محترم می رساند برنامه اجرايي دوره های آموزشي مركز آموزش ضمن خدمت كاركنان به شرح لینک ذيل از روز شنبه مورخ 98/03/25 لغايت پنجشنبه 98/03/30 اعلام می گردد.
1398/3/26 يكشنبه
برنامه هفتگي مركز آموزش ضمن خدمت از شنبه مورخ 98/03/18لغايت پنجشنبه مورخ 98/03/23
به اطلاع همکاران محترم می رساند برنامه اجرايي دوره های آموزشي مركز آموزش ضمن خدمت كاركنان به شرح لینک ذيل از روز شنبه مورخ 98/03/18 لغايت پنجشنبه 98/03/23 اعلام می گردد.
1398/3/22 چهارشنبه
برنامه هفتگي مركز آموزش ضمن خدمت از شنبه مورخ 98/02/28 لغايت پنجشنبه مورخ 98/03/02
به اطلاع همکاران محترم می رساند برنامه اجرايي دوره های آموزشي مركز آموزش ضمن خدمت كاركنان به شرح لینک ذيل از روز شنبه مورخ 98/02/28 لغايت پنجشنبه 98/03/02 اعلام می گردد.
1398/2/28 شنبه
برنامه هفتگي مركز آموزش ضمن خدمت از شنبه مورخ 98/02/21 لغايت پنجشنبه مورخ 98/02/26
به اطلاع همکاران محترم می رساند برنامه اجرايي دوره های آموزشي مركز آموزش ضمن خدمت كاركنان به شرح لینک ذيل از روز شنبه مورخ 98/02/21 لغايت پنجشنبه 98/02/26 اعلام می گردد.
1398/2/26 پنجشنبه
برنامه هفتگي مركز آموزش ضمن خدمت از شنبه مورخ 98/02/14 لغايت پنجشنبه مورخ 98/02/19
به اطلاع همکاران محترم می رساند برنامه اجرايي دوره های آموزشي مركز آموزش ضمن خدمت كاركنان به شرح لینک ذيل از روز شنبه مورخ 98/02/14 لغايت پنجشنبه 98/02/19 اعلام می گردد.
1398/2/14 شنبه
12345678>>>
نسخه قابل چاپ
تعداد بازديد اين صفحه: 7105