توسعه و خدمت رضوی،معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
برنامه هفتگي مركز آموزش ضمن خدمت از شنبه مورخ 97/08/05 لغايت پنجشنبه مورخ 97/08/10
به اطلاع همکاران محترم می رساند برنامه اجرايي برنامه هاي آموزشي مديريت مركز آموزش ضمن خدمت كاركنان به شرح ذيل از روز شنبه مورخ 97/08/05 لغايت پنجشنبه 97/08/10 به شرح جدول زیر اعلام می گردد.
1397/8/5 شنبه
برنامه هفتگي مركز آموزش ضمن خدمت از شنبه مورخ 97/07/21 لغايت پنجشنبه مورخ 97/07/26
به اطلاع همکاران محترم می رساند برنامه اجرايي برنامه هاي آموزشي مديريت مركز آموزش ضمن خدمت كاركنان به شرح ذيل از روز شنبه مورخ 97/07/21 لغايت پنجشنبه 97/07/26 به شرح جدول زیر اعلام می گردد.
1397/7/21 شنبه
برنامه هفتگي مركز آموزش ضمن خدمت از شنبه مورخ 97/07/14 لغايت پنجشنبه مورخ 97/07/19
به اطلاع همکاران محترم می رساند برنامه اجرايي برنامه هاي آموزشي مديريت مركز آموزش ضمن خدمت كاركنان به شرح ذيل از روز شنبه مورخ 97/07/14 لغايت پنجشنبه 97/07/19 به شرح جدول زیر اعلام می گردد.
1397/7/18 چهارشنبه
برنامه هفتگي مركز آموزش ضمن خدمت از تاریخ 97/06/31 لغايت 97/07/05
به اطلاع همکاران محترم می رساند برنامه اجرايي برنامه هاي آموزشي مديريت مركز آموزش ضمن خدمت كاركنان به شرح ذيل از روز شنبه مورخ 97/06/31 لغايت پنجشنبه 97/07/05 به شرح جدول زیر اعلام می گردد.
1397/7/3 سه‌شنبه
برنامه هفتگي مركز آموزش ضمن خدمت از تاریخ 97/06/24 لغايت 97/06/29
به اطلاع همکاران محترم می رساند برنامه اجرايي برنامه هاي آموزشي مديريت مركز آموزش ضمن خدمت كاركنان به شرح ذيل از روز شنبه مورخ 97/06/24 لغايت پنجشنبه 97/06/29 به شرح جدول زیر اعلام می گردد.
1397/6/27 سه‌شنبه
1234567>>>
نسخه قابل چاپ
تعداد بازديد اين صفحه: 6892