آرشیو

طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT Master Plan

طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات (Master Plan ICT) طرحی پویا است که منابع فناوری اطلاعات یک سازمان مانند زیرساخت ها، منابع سیستم های اطلاعاتی، منابع انسانی و مالی را در راستای حمایت و پیشبرد اهداف، ماموریت ها، استراتژی ها، خط مشی ها و برنامه های آن سازمان بسیج می کند. این طرح با شناخت درست نیازمندیهای سازمان و بررسی راه حل های مختلف، بهترین روش را برای گسترش نظام‌مند فناوری اطلاعات درسازمان طراحی و توصیه می کند. بهره مندی از یک طرح جامع فناوری اطلاعات این اجازه را به سازمان می دهد، که درعین بکارگیری فراگیر و یکپارچه سیستم های اطلاعاتی و برخورداری از مزایای آن، ازهمسو بودن تکنولوژی اطلاعات با اهداف کلان خود اطمینان حاصل کند و در عین حال رشد متوازن زیرساخت های فناوری را با توسعه ساختار و فرایندهای خود ضمانت کند

اجرای فاز تکمیلی طرح بهینه سازی زیر ساخت شبکه

توسعه شبکه محلی و اجرای فاز تکمیلی طرح بهینه سازی زیر ساخت شبکه (Active و passive ) در گستره جدید جغرافیایی حرم مطهر

ایجاد Warm Site

ایجاد سایت پشتیبان گرم

توسعه شبکه محلی و اجرای فاز تکمیلی طرح بهینه سازی زیر ساخت شبکه (Active و passive ) در گستره جدید جغرافیایی حرم مطهر

توسعه شبکه محلی و اجرای فاز تکمیلی طرح بهینه سازی زیر ساخت شبکه (Active و passive ) در گستره جدید جغرافیایی حرم مطهر
 
12345678910...>>>
نسخه قابل چاپ