ایجاد مرکز عملیات امنیت SOC)Security Operation Center)
مرکز عملیات امنیت واحدی است متمرکز برای رسیدگی به حوادث امنیتی، کشف و اولویت دهی حوادث، تشخیص و واکنش سریع در برابر حوادث ، مدیریت و مانیتورینگ زوایای امنیتی سازمان و تعیین سطح ریسک ودارایی ها می باشد.
1394/6/14 شنبه
طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT Master Plan
طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات (Master Plan ICT) طرحی پویا است که منابع فناوری اطلاعات یک سازمان مانند زیرساخت ها، منابع سیستم های اطلاعاتی، منابع انسانی و مالی را در راستای حمایت و پیشبرد اهداف، ماموریت ها، استراتژی ها، خط مشی ها و برنامه های آن سازمان بسیج می کند. این طرح با شناخت درست نیازمندیهای سازمان و بررسی راه حل های مختلف، بهترین روش را برای گسترش نظام‌مند فناوری اطلاعات درسازمان طراحی و توصیه می کند. بهره مندی از یک طرح جامع فناوری اطلاعات این اجازه را به سازمان می دهد، که درعین بکارگیری فراگیر و یکپارچه سیستم های اطلاعاتی و برخورداری از مزایای آن، ازهمسو بودن تکنولوژی اطلاعات با اهداف کلان خود اطمینان حاصل کند و در عین حال رشد متوازن زیرساخت های فناوری را با توسعه ساختار و فرایندهای خود ضمانت کند
1394/6/14 شنبه
ساخت و احداث مجتمع انبارهای سازمان مرکزی
با توجه به کمبود فضا جهت انبارش کالاهای حجیم و پر مصرف سازمان که منجر به نگهداری کالا در فضای غیر استاندارد و همچنین امکان تردد آسان ...
1392/4/8 شنبه
کدینگ کالا وخدمات (cpc)
طبقه بندی محوری کالا و خدمات (CPC) یک طبقه بندی و یک مدل دسته بندی بین المللی کالا و خدمات می باشد که توسط بخش آمار سازمان ملل متحد در سال 2002 تالیف شد.
1392/4/8 شنبه
پلاک کوبی به روش RFID
آستان قدس رضوی به عنوان عالی ترین پایگاه فرهنگی جهان تشیع ارائه دهنده ی بهترین خدمات به زائران در با شکوه ترین مجموعه زیارتی، برخوردار از سرمایه های انسانی ممتاز و شایسته فناوری های روز و متکی بر منابع اقتصادی پایدار با رعایت غبطه وقف و نیات واقفان خواهد بود.
1392/4/8 شنبه
123456>>>
نسخه قابل چاپ