اجرای فاز سوم بهره برداری از مرکز داده (خدمات رسانی به شرکت ها و موسسات بیرونی )
با توجه به ظرفیت موجود در مرکز داده آستان قدس رضوی و اجرای فاز دوم بهره برداری از مرکز داه ( ارائه خدمات به موسسات، سازمان ها و شرکت های وابسته آستان قدس رضوی ) و همچنین درخواستهای واصله بمنظور ارائه سرویس های دیتاسنتری در فاز سوم بهره برداری و ارائه خدمات به شرکت ها و موسسات بیرونی پیش بینی شده است.
1394/6/14 شنبه
اجرای فاز تکمیلی طرح بهینه سازی زیر ساخت شبکه
توسعه شبکه محلی و اجرای فاز تکمیلی طرح بهینه سازی زیر ساخت شبکه (Active و passive ) در گستره جدید جغرافیایی حرم مطهر
1394/6/14 شنبه
نسخه قابل چاپ