مدیریت برنامه و بودجه

مدیریت برنامه و بودجه آستان‌قدس‌رضوی، بعنوان یکی از ارکان مدیریتی و در کنار پنج حوزه‌ی مدیریت‌ دیگر در مجموعه معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی آستان قدس رضوی، با استفاده از کارشناسانی متعهد و متخصص، تنظیم، ابلاغ، نظارت و کنترل سیاست‌ها و خط‌‌مشی‌های کلان مالی و عملکردی آستان قدس رضوی را بر عهده دارد.
ادارات این حوزه شامل: اداره بودجه - اداره برنامه ریزی و کنترل پروژه - اداره آمار و اطلاعات می‌باشد.


اهم ماموریتها و فعالیتهای کلی این مدیریت به شرح زیر می باشد: 

  • فراهم آوردن زمینه پیشنهاد و اجرای برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت ، بلند مدت در حوزه برنامه و بودجه درراستای سند چشم انداز بیست ساله آستان قدس رضوی
  • بررسی ، نظارت و هدایت فرایند تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی معاونتها و مدیریتهای سازمان مرکزی ، مؤسسات فرهنگی اجتماعی و سایر مؤسسات تابعه
  • بررسی و نظارت به برنامه های پیشنهادی از نظر انطباق با سیاستها ، بخشنامه ها و تنظیم بودجه مقدماتی
  • هدایت ، نظارت بر فرایند پیش بینی و برآورددرآمدها و کنترل میزان تحقق درآمدها و شناسایی منابع مالی جدید توسط سازمان مرکزی و واحدهای تابعه
  • بررسی و ارائه راهکارهای لازم در خصوص تدوین شاخصها و معیارهای ارزیابی عملکرد برنامه ها و طرحها
  • کنترل میزان انطباق مراحل اجرای پروژه های عمران ، طرحهای فرهنگی آموزشی ، خدمات و سایر مواردبا برنامه زمانبندی و ردیفهای هزینه ای
  • نظارت بر فعالیت کارشناسان در تدوین گزارشهای مختلف در زمینه عملکرد سیستمهای مکانیزه ، گزارشات موردی ، ادواری مقایسه ای و سالنامه آماری
  • ثبت کلیه فعالیتها و اقدامات انجام شده در واحدهای مختلف سازمانی بوسیله نرم افزار فرابر و ایجاد زمینه لازم جهت انجام مطالعات بعدی و تامین نیازهای اماری مدیران و برنامه ریزان سازمان
  • هماهنگی و همکاری در راستای استقرار نظام مدیریت کیفیت و نظام مدیریت مشارکت


شرح وظایف مدیریت برنامه و بودجه


1392/2/19 پنجشنبه

--
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
تعداد بازديد اين صفحه: 2867